Welkom

Welkom op de website van vzw de Idealisten.

Deze vzw heeft promotie en ondersteuning van jeugdsportactiviteiten tot doel.

Doorheen de maatschappelijke evolutie wordt het duidelijker en duidelijker dat clubs het op vlak van “personeel” en “financiën” alsmaar moeilijker krijgen. De ondersteuning van overheid en sponsors gaat er beslist niet op vooruit waardoor de verdere groei van heel wat clubs op de helling komt te staan.

Heel wat sponsors reageren terughoudend aangezien ze vaak niet de zekerheid krijgen dat hun financiële ondersteuning op de “juiste” manier zal aangewend worden in de club.

Met deze vzw willen we de verdere groei mee mogelijk maken en u mee laten bepalen welk “project” u mee wil helpen financieren.

Onze steun kan onder meer bestaan in het organiseren van fundraising activiteiten, de tussenkomst in de financiering van infrastructuur, jongerenbegeleiding, kortom een zo ruim mogelijke waaier aan activiteiten die de diverse jeugdsportdisciplines beter, aantrekkelijker of efficiënter maken.

Alle steun is welkom. Bekijk gerust onze projecten en bepaal zelf in welk project u uw steun wenst te verlenen. Storten kan op rekeningnummer BE98 7512 0737 1993.

Alvast bedankt!!